ورق استیل 4841

 ورق استیل 4841 ورق استیل 4841 از کجا آمده است؟ 50 سال پیش در آمریکا کشف شد که اضافه کردن کروم به ترکیبات فولاد می‌تواند خواص مقاومتی آن را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. به مرور سایر عناصر نیز به این ترکیبات اضافه شد و بشر برای پیش برد اهداف خود در صنعت دست…

Read More